کارگاه‌ها


کارگاه‌های برگزار شده


۱ کارگاه آموزش SPSS (به سفارش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران)
۲ کارگاه آموزش استفاده از نرم‌افزار EndNote (به سفارش بیمارستان شهید چمران)
۳ کارگاه آموزش آشنایی با پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Medicine) (به سفارش بیمارستان شهید چمران)
۴ کارگاه آموزش تکنولوژی سلامت در فرهنگسراهای تهران (به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
۵ کارگاه آموزش راهبردهاي جست‌وجوي الكترونيكی (Search Strategy) (به سفارش بیمارستان صنعت نفت، سازمان تامين اجتماعی و بیمارستان رسول اکرم (ص))
۶ كارگاه آموزش روش تحقيق (به سفارش سازمان تامین اجتماعی، بیمارستان صنعت نفت، بیمارستان رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و فدراسیون پزشکی- ورزشی)
۷ کارگاه آموزش روش تحقیق (ویژه دانش‌آموزان) (با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
۸ کارگاه آموزش محاسبه‌ی حجم نمونه (به سفارش دانشگاه بقیه‌ا... (عج))
۹ كارگاه آموزش مقاله‌نويسی
۱۰ برگزاري كارگاه های مداخله در بحران هاي خانوادگي به عنوان استراتژی پيشگيری از سوء مصرف مواد (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنايت سازمان ملل متحد.)

کتاب های چاپ شده


مشاهده