درباره موسسه سلامت پژوهان نیکان


مؤسسه‌ی سلامت‌پژوهان ‌نيكان، مؤسسه‌ای غيردولتی است كه در راستای كمك به تأمين، حفظ و ارتقای سلامت جامعه از طريق آموزش، مشاوره و اجرای پروژه‌های مرتبط به سلامت با تأكيد بر اخلاق حرفه‌ای و كارآفرينی فعاليت می‌نمايد. هدف ما ايجاد موسسه‌ای غيردولتی به عنوان الگويی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه و تاثيرگذاری بر تصميم‌سازی سلامت در سطح كشور و منطقه است.


حیطه‌های فعالیت موسسه:


پژوهش


مطالعات كاربردی

تعيين اولويت های پژوهشي و آموزشی تهيه‌ی دستورالعمل‌های بالينی (Clinical Guidelines)، مطالعات سيستم‌های جغرافيايی در سلامت (GIS)، بررسی‌های ميدانی، بررسی سيما و وضعيت سلامت، طراحی و راه‌اندازی مراكز تحقيقات بالينی در مراكز دولتی و خصوصی، ارايه‌ی خدمات بهداشتی، تعيين بار بيماری ها، آسيب ها، حوادث و عوامل خطر انجام مطالعات مرور سيستماتيك و متاآناليز با استفاده از مطالعات موجود، و ...


مطالعات نظام سلامت

طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصاد سلامت، تهيه‌ی بسته‌های آموزشي كاركنان و ارايه‌دهندگان خدمات سلامتی، تهيه‌ی بسته‌های خدمتی براي ارايه‌ی خدمات سلامت، ارزيابی تاثير سياست ها و مداخلات و وقايع گوناگون بر سلامت، طراحی و اجرای برنامه‌های پايش و ارزشيابی برنامه‌های سلامت، تهيه‌ی برنامه‌های عملياتی اجرای برنامه‌های سلامتی و تندرستی، و ...


پژوهش‌های علوم پايه و بنيادی

طراحی و اجرای مطالعات علوم اعصاب، و ...


توسعه‌ی سيستم‌های انفورماتيك

طراحی و اجرای سيستم‌های مديريت و تحليل داده‌ها، تحليل و طراحی سيستم‌های جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات پزشكی، بيومتری و تحليل اطلاعات سلامت، راه‌اندازی سيستم‌های اتوماسيون تحليل اطلاعات، طراحی و اجرای طرح‌های ثبت، ويرايش و مرور دست‌نوشته‌ها و مقالات علمی پزشكی و سلامت، و ...


آموزش

طراحی و اجرای كارگاه‌های آموزش متدولوژی پژوهش‌های كمی و كيفی، نگارش، انتشار و ارزيابی نوشته‌های علمی، آمار زيستی و نرم‌افزارهای آماری (STATA, STATISTIC, SAS, SPSS, MATLAB) پزشكی شواهد- بنياد (Evidence Based Medicine)، مرور سيستماتيك و متاآناليز، آناليز بقا، طراحی پرسشنامه، سنجش برابری در سلامت، آموزش مديريت و برنامه‌ريزی استراژيك، آموزش مهارت‌های زندگي و ارتقای سلامت، برگزاری كارگاه‌های آموزشی تحقيق و ارتقای نظام سلامت، و ...


مدیریت

ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای در زمينه‌ی مديريت سيستم‌های سلامت، تهيه و تدوين برنامه‌های استراتژيك و عملياتی برای نهادهای مختلف، طراحی و اجرای مطالعات ارزشيابی و ارزيابی عملكرد و كارايی سيستم‌ها و برنامه‌های نظام سلامت، ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای در زمينه‌ی مديريت فرآيند و ...

کتاب های چاپ شده


مشاهده

کارگاه‌های برگزار شده


مشاهده

درباره بنیان‌گذار موسسه


دکتر مسعود احمدزاد اصل، .M.D


روانپزشک و روان درمانگر
استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ایمیل: ahmadzad.m@iums.ac.ir

محل فعالیت:

انستیتو روانپزشکی تهران


منطقه 2 شهرداری تهران, تهران
ستارخان - خیابان نیایش - نبش خیابان منصوری - جنب بیمارستان حضرت رسول اکرم
کد پستی : 1445613131
مشاهده آدرس برروی نقشه


بیمارستان روانپزشکی ایران

نشانی پستی: کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، قبل از کمربندی آزادگان، فرعی جنب پمپ بنزین، پشت پارکینگ شهید تندگویان
کدپستی 1398913151
تلفن مرکز: 44503402-021
فکس 44503401-021
مشاهده آدرس برروی نقشه


تحصیلات:

پزشکی عمومی MD، دانشگاه علوم پزشکی ایران IUMS)،۱۳۸۲)
دستیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران IUMS)، ۱۳۹۱)
استادیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران IUMS)، ۱۳۹۳)


افتخارات

جایزه پژوهشگر جوان کنگره پیوند خاورمیانه – کویت
رتبه اول گواهی نامه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه چهارم آزمون بورد تخصصی روانپزشکی


فعالیت های پژوهشی:

دستیار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ۱۳۸۴-۱۳۸۲
بنیانگذار موسسه سلامت پژوهان نیکان، از ۱۳۸۴
عضو کمیته و مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت در امور تکامل کودکان، ۱۳۹۶-۱۳۹۳
عضو شورای پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (IUMS)، از ۱۳۹۴
سرپرست کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۹۵-۱۳۹۷

اعضای هیئت مدیره